کمی از دانش در مورد موضوع درج

موضوع درج، نام دیگر ما معمولا رگه bushing、screw insert、wire موضوع درج نام، عنصر های لباس است که در داخل یک شی به اضافه یک سوراخ رزوه است.

استحکام بالا و دقت و مقاوم در برابر خوردگی و سیم الماس ساخته شده است.

هنگامی که آن را در موضوع ماتریس مونتاژ آزمایشگاه رشته ای میرسد بهار، سطح داخلی آن موضوع استاندارد تشکیل. اگر آن را با پیچ مونتاژ, آن می تواند افزایش قدرت اتصال و سایش مقاوم در برابر، به خصوص در آل میلی گرم آهن و سایر مواد قدرت.

در همین حال، آن نیز می تواند بهبود وضعیت استرس رشته را تشکیل اتصال بهار، حذف خطاهای زمین و موضوع، محافظت از موضوع اجتناب از به شکسته شود و تمدید زمان کار.

مواد درج موضوع:

ضد زنگآلیاژ مسآلیاژ های بالا