دامنه کاربرد سیم موضوع درج

سیم موضوع درج ، علاوه بر ارتش، به طور گسترده ای در حمل و نقل جاده آهن استفاده می شود،

ماشین آلات، ماشین آلات، ماشین آلات، تجهیزات، کاغذ، سلاح، رعد و برق، فلش آتش سوزی،

بو کشتی، توربین بخار، مهندسی شیمی و سایر محصولات مصرف کننده. در خارج از کشور، آن است که

نه تنها در هواپیما استفاده می شود، صنعت هوافضا، بلکه در کشتی استفاده می شود، خودرو، ماشین،

موتور، ماشین آلات نساجی و ابزار دقیق و صنعت ابزار. در حال حاضر، حتی در

از قبیل دوربین، ماشین آلات دوخت محصولات صنعت نور، مبلمان ترکیب، این sitao

به طور گسترده ای استفاده می شود.

4.JPG