به طور خلاصه در مورد مزایای استفاده از کلید قفل صحبت کنید

درج قفل کلید چیست؟


درج کلید قفل کردن کلید ، همچنین به عنوان کلید قفل کلید، keyert، keensert شناخته می شود، یک نوع اتصال دهنده جدید است که دارای کلید های کوچک در موضوع خارجی است، که می تواند موضوع داخلی و بهبود قدرت موضوع داخلی است. به عنوان یک راه تعمیر، قفل کلید قفل می تواند موضوع آسیب دیده تعمیر به سرعت و به طور موثر. این در دسترس است برای مواد با قدرت کم، که می تواند به طور چشمگیری قدرت چرم را بهبود بخشد. قفل قفل کلید به طور گسترده ای در ارتش، هوا فضا، راه آهن، دستگاه ارتعاش و مناطق دیگر است که نیاز به قدرت بالاتر نخی استفاده می شود.


مزایای درج قفل کلیدی


a موثر تعمیر موضوع آسیب دیده است.

ب به ویژه در محیط هایی که نیاز به موضوع داخلی بالاتری دارند، می تواند به طور موثری ضد لرزش و مقاومت در مقابل رسم باشد.

ج در مقایسه با موضوع معمولی فولاد ضد زنگ، قفل قفل کلیدی برای حفاظت از سوراخ چرمی و بهبود قدرت چسبندگی موثر است.

د درج قفل کلیدی به نوع فولاد ضد زنگ و نوع فولاد کربن، اندازه متریک و اندازه اینچ تقسیم شده است.

e نصب یک قفل قفل کلید بسیار آسان است.