چگونه به استفاده از کیت تعمیر موضوع

مراحل نصب:
حفاری → ضربه زدن → نصب → شکستن تنگ
ابزار:
1. مته: مورد استفاده برای حفاری سوراخ پایه
2. شیر آلات: مورد استفاده برای پردازش موضوع داخلی خاص از سوراخ پایه.
3. ابزار نصب و راه اندازی: قرار دادن مجموعه را به سوراخ موضوعی.
4. ابزار استراحت کردن: قطع تنگ از موضوع درج.

5. ابزار استخراج: مورد استفاده برای حذف موضوع درج آسیب دیده را از سوراخ رزوه.


توضیحات محصول

ما ارائه بهترین کیفیت و مناسب ترین price.With سیستم تست دقیق، ما می توانیم

تضمین محصولات ما تضمین کیفیت قابل اعتماد. آنها می تواند بسیار مناسب برای رسیدن به بالا

موضوع داخلی قابل بارگذاری در هر یک از مواد.