تفاوت بین درج موضوع نازک و درج موضوع

1. نصب موضوع بدون درز نصب نسبتا ساده، غیر جهت، نصب راحت است، حذف نیاز به درج سیم پیچ مشترک به منظور حذف مراحل سنگین از دسته نصب، صرفه جویی در وقت و بهبود بهره وری!

2. نصب بدون درز موضوع، حذف مشکل سقوط دم را از بین می برد و بسیار راحت است. با این حال، پس از نصب یک سیم پیچ معمولی به پایان می رسد، دسته های نصب شده نیاز به پانچ کردن، و دم پس از برداشت، به راحتی تمیز نیست، که به راحتی می تواند باعث رکود شود. در موارد شدید، کیفیت کل محصول ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.

3. ابزار نصب کامل سیم پیچ بدون سیم بدون سیم، از جمله ابزار پنوماتیک، برق، و نصب دسته ای از براکت ابزار پشتیبانی و غیره، که مناسب برای نصب و استفاده در مقیاس بزرگ هستند و برای بهبود کارایی بسیار مفید هستند.

WY6](XW4067R)B9UMS)6QP5.jpg