معرفی Keysert

Keysert چیست؟ Keysert یک گیره مخصوص است که دارای درهای داخلی و خارجی است و دارای چهار یا دو کلید پیچ در موضوع خارجی است. این محصولات عمدتا در ارتش، هوا فضا، لوکوموتیو های راه آهن، ماشین آلات ارتعاشی و سایر محصولات مورد نیاز قدرت قوی مورد استفاده قرار می گیرند.

دو نوع از مواد Keysert، فولاد کربنی و فولاد ضد زنگ وجود دارد. از جنبه ظاهر خارجی محصول، تمایز بین نوع نازک دیواری و نوع سنگین وجود دارد. مشخصات شامل ابعاد متریک و امپریالیستی نیز هستند.

عملکرد پایه Keysert این است که موضوع داخلی را تعمیر کرده و موضوع داخلی قوی را تقویت کند. Keysert به عنوان یک نوع از روش تعمیر نایلون می تواند موضوع آسیب دیده را به سرعت و به طور موثر تعمیر. Keysert بر روی مواد کم مقاومت استفاده می شود و می تواند تا حد زیادی قدرت سوراخ رشته را افزایش دهد.