موضوع تعمیر

موضوع تعمیر تعمیر آسیب دیده موضوعات در بخش های کیت معمولا دقیق تشکیل و استحکام بالا فولاد ضد زنگ فولادی الماس سیم سیم پیچ مارپیچ استفاده می شود. موضوع کیت می تواند با دقت بالا استاندارد داخلی موضوع فرم، عملکرد آن نسبت به موضوع بهره برداری تشکیل شیر مستقیم داخلی است. طراحی اولیه در خودرو و هوافضا تجهیزات تخصصی، عمدتا مورد استفاده برای تعمیر موضوع نکروزه و افزایش قدرت موضوع استاندارد. غلاف پیچ تشکیل شده عمدتا توسط الماس استیل زخم، روش های پردازش و بهار همچنین نام موضوع سیم، آن دوام برتر مقاومت به سایش است با تمام جنبه های شناخته شده اند وارد کنید.

ویژه مناسب برای موضوعات هسته ای; تعمیر پرس و موضوع بزرگ دیگر و نگهداری توربین بخار; تعمیر موضوع را می توان با حداقل زمان و مصرف نکروز موضوع راه حل بدست آمده است; میزان قابل توجهی بهبود کیفیت و بهره وری!