شکستن تنگ کردن ابزار و اطلاعات استفاده آن چیست؟

اولا این ابزار در موضوع تعمیر کیت گنجانده شده است و بسیار ساده برای استفاده است.

دوم اینکه این ابزار برای شکستن ساق پا دم درج موضوع است و آن نیز به نام تراست. (و زیر تماس با ما آن درآورد.) مزایای استفاده از آن بیشتر با کارایی بالا، پایدار، ساده.

و در نهایت، ما خواهد شد بحث در مورد راه های استفاده از آن، رانش را درج موضوع، ظریف پایین به ساق پا را، با چکش با شور و نشاط فقط یک بار دست کشیدن، ساق پا در کاهش قطع شده سپس سوراخ از طریق تشکیل شده است که عمق نصب پیچ من s نمی.