سیم شیار ورودی مستقیم شیار شیار

مقدمه ای از شیار مستقیم شیار ورودی سیم: این همه متنوع ترین، از طریق سوراخ و یا غیر سوراخ، فلز غیر آهنی و یا فلزات آهنی می تواند پردازش، قیمت ارزان ترین است. مخروط برش می تواند 2، 4 و 6 دندان داشته باشد. مخروط کوتاه برای سوراخ غیر از سوراخ استفاده می شود و مخروط طولانی برای سوراخ سوراخ استفاده می شود. تا زمانی که سوراخ پایین به اندازه کافی عمیق باشد، مخروط برش باید تا زمانی که ممکن است استفاده شود، به طوری که دندان هایی که بار برش را به اشتراک می گذارند بیشتر است و عمر طولانی تر است.

مواد سیم پیچ: شیار مستقیم HSS، فولاد با سرعت بالا کبالت، آلیاژ سخت و غیره.

استفاده پایه از سیم شیار مستقیم شیار ورودی: به طور کلی برای پردازش موضوع از تیغه های معمولی، مته و ماشین آلات بهره برداری استفاده می شود، سرعت برش آهسته است. در مواد با سختی بالا، موادی که احتمالا باعث سایش ابزار، مواد پودری و سوراخ های کور با عمق ضربه کوتاه می شوند اثر خوبی دارند.