درباره روز کودک

کودکان آینده کشور هستند و امید کشور هستند. برای ایجاد یک محیط خانواده خوب، اجتماعی و یادگیری برای همه کودکان و اجازه دادن به آنها برای سلامتی، خوشبختی و خوشبختی، همواره هدف همه کشورها در جهان بوده است. سالانه "61 روز جهانی کودک" تعطیلات ویژه ای برای کودکان است. هر کشوری راه دیگری برای جشن گرفتن دارد. همچنین در مناطق مختلف متفاوت است.

25e2035d965065d63cbd24768e14f618_20115922951407_副本.jpg