درباره ویژگی های Delisert Keysert

1. آسان نصب، استحکام بالا بالا چرخه زندگی

2. Pقفل ositive مکانیکی باد کردن در سرویس را حذف می کند.

3. Significantly گشتاور پایین را افزایش می دهد و بار قابلیت در مواد ضعیف تر

4. Nشیپور خاموشی ویژه ای مورد نیاز

5. No tangs برای شکسته شدن و حذف

 

keysert-23.jpg