آغاز تابستان

T oday است آغاز تابستان، این هفتم خورشیدی است که در بیست و چهار درجه خورشیدی از تقویم ماه است. در همان زمان، اولین تابش خورشیدی تابستان است. پس از این دوره خورشیدی، درجه حرارت به وضوح افزایش می یابد، گرما می آید، رعد و برق افزایش خواهد یافت، و محصولات به فصل اوج می رسد.

به تابستان خوش آمدید

立夏