به طور خلاصه درباره موضوع بحث ساختار را وارد کنید

درج موضوع سیم ساخته شده از فولاد ضد زنگ شکل الماس با دقت بالا و سختی بالا، به نظر می رسد مانند بهار، موضوع داخلی و خارجی موضوع هسته همان هسته. موضوع خارجی آن به شیار موضوع هموار پیچیده شده و موضوع داخلی آن، موضوع داخلی داخلی را ایجاد می کند که می تواند به درستی با گیره ارتباط برقرار کند. از دیدگاه مشخصات آن، سیم پیچ ترکیبی از پیچ داخلی و خارجی است. مجهز به سیم مفتول شامل درجهای جریان آزاد و خود قفل شده است که هر دو دارای دو نوع هستند - با پچ یا بدون پچ.

در انتهای موضوع خود قفل دارای یک یا چند کویل قفل بر اساس درج موضوع آزاد در حال اجرا است. انعطاف پذیری کویل قفل شده دارای اثرات ترمز بر روی پیچ است. قفل خودکار قفل دارای مزایای استفاده از نوع آزاد است. درج آن تاثیر منفی بر نصب پیچ ها ندارد. این فقط گشتاور مناسب را در طول نصب افزایش می دهد.