آیا می توان سیم پیچ را به صورت دستی نصب کرد؟

به طور کلی، یک مقدار کوچک از نصب یا جدا کردن سیم پیچ یک آچار نصب دستی است و فقط تعداد زیادی از نصب سیم پیچ باید برای ابزار نصب برق (یا ابزار نصب پنوماتیک) استفاده شود.

معمولا مجموعه ای از ابزار نصب ابزار پیچ (جعبه ابزار جعبه) از جمله پنج نوع: فولاد ضد زنگ فولاد مخصوص (همچنین به نام ST ضربه بزنید)، مجموعه مارپیچ سیم فولادی از آچار نصب ویژه، سیم پیچ مارپیچی سیم فولاد، پیچ آستین سیم، و بیت از یک مجموعه کامل تشکیل شده است.

این دو ابزار ابزار لازم برای نصب سیم پیچ ویژه شیر (همچنین به نام ضربه ST) و سیم پیچ پیچ آچار ویژه نصب شده است.

screw installation toolssimple installation tools