جشن روز ملی

فردا روز ملی در چین برگزار خواهد شد. روز ملی نیز به عنوان روز یادبود روز ملی شناخته شده است که اشاره به تعطیلات قانونی است که به عنوان روز خاص برای مراسم یادبود کشور تعیین شده است. به طور کلی، روز می تواند به منظور استقلال یک کشور، امضا یک منشور و یا دیگر سالهای مهم مهم به تأسیس بپردازد. در این نوع روز، هر کشوری رویدادها یا جشن های مختلفی برگزار می کند. در چین باستان، تولد و جشن امپراتور به عنوان روز ملی شناخته شد.

تاریخی ترین تاریخ ملی در جهان روز در جمهوری سن مارینو است که می تواند به 301A.D رسیده باشد .. سوم سپتامبر روز ملی در سن مارینو است.

روز ملی چین به ویژه به سالگرد تأسیس رسمی جمهوری خلق چین اشاره دارد، بنابراین همه مردم چین در روز اول ماه اکتبر، این روز را جشن می گیرند.

اکتبر 1 در سال 2017، 68 سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین است.

Changling Metal همه مردم چینی روز ملی مبارک را دوست دارند!

CL.jpg

CLD.jpg