نمایشگاه بین المللی سخت افزار چین 2019

شرکت ما در نمایشگاه بین المللی سخت افزار 2019 چین در تاریخ 10 اکتبر 2019 شرکت خواهد کرد. همه دوستان از بازدید از غرفه ما استقبال می کنند.

Invitation_副本