شبنم سرد چین

چین محصولات زراعی پاییز رسیده کردن یا شدن به عنوان افت درجه حرارت بسیار پایین تر از در شبنم سفید. در اینجا آنچه شما باید بدانید درباره شبنم سرد است

تقویم قمری چینی سنتی تقسیم سال به 24 شرایط خورشیدی. شبنم سرد (چینی: 寒露)، خورشیدی مدت 17 سال، امسال در 8 اکتبر آغاز می شود و به پایان می رسد در تاریخ 23.


چین محصولات زراعی پاییز رسیده کردن یا شدن به عنوان افت درجه حرارت بسیار پایین تر از در شبنم سفید. در اینجا آنچه شما باید بدانید درباره شبنم سرد است


درجه حرارت قابل توجهی در اكتبر رها کنید. هنگامی که هوای سرد پاییز باران مواجه شود، فراوان بخار آب در هوا به زودی می رسد اشباع و سپس آن را تبدیل به باران مبهم یا مه. هنگامی که رطوبت بالا است، وجود خواهد داشت مه آلود مناطق شکل گرفته در بسیاری از مناطق چین.【寒露】二十四节气.png