جشنواره شبح گرسنه چینی

امروز جشنواره Ghost Ghost Hungarian Ghost که در اواسط ماه ژوئیه در بودیسم جشنواره Obon نامیده می شود نیز جشنواره Ghost نامیده می شود.

گفته می شود که در این روز همه ارواح توسط جهنم آزاد می شوند و در دنیای سکولار همواره فعالیت هایی برای قربانی کردن اجداد خود انجام می دهند و در برخی مناطق نیز ارواح سرگردان را به یک کلمه قربانی می کنند مراسم جشنواره در ارواح، که یکی از بزرگترین روزهای فداکاری است.

در روز پانزدهم ماه جولای، طبق آداب و رسوم سنتی، مردم باید برنج محصول جدید و چیزهای دیگر را در محصولات زراعی به اجداد خود قربانی کنند زیرا این دوره زمان بلوغ محصول است که نشان می دهد صادقانه بودن مردم و گزارش سال به اجداد خود.

در اینجا ChangLing Metal (Delisert) آرزوی همه زندگی شاد و غنی است.


元.jpeg