روز ملی چین

 روز ملی چیندر اول اکتبر هر سال به مناسبت تاسیس جمهوری خلق چین جشن گرفته می شود. در آن روز بسیاری از فعالیت های بزرگ مقیاس سراسر کشور برگزار می شود. 7 روز تعطیلات از اکتبر 1 به 7 "هفته طلایی" نامیده می شود که تعداد زیادی از مردم چین سراسر کشور سفر بروید.

اكتبر 1949 اولین روز یادبود برای تاسیس جمهوری خلق چین است. یک چیز باید توجه داشت که PRC نبود آن روز تاسیس شده است. در واقع چینی روز استقلال 1949 21 سپتامبر بود. مراسم بزرگ برگزار شد در میدان تیان آنمن در اكتبر 1949 اولین جشن تشکیل دولت مردم مرکزی کشور با نام تجاری جدید بود. بعد اكتبر 1949 2nd، دولت جدید تصویب قطعنامه"روز ملی جمهوری خلق چین" و 1 اکتبر به عنوان روز ملی چین اعلام کرد. از آنجا که 1950، هر اول اکتبر grandly توسط مردم چین جشن گرفته شده است.红色喜庆国庆节海报 (1).png