دستگاه تراش موضوع درج

  1. ماشین تراش برای موضوع را درج می کند.

  2. اندازه است از M2 M8 M8 M12، M12 M24---3sizes کل را انتخاب کنید.

  3. بیشتر پایدار و کارآمد انرژی.

  4. مورد 30PCS در دقیقه برای prodcut M5 * 0.8-1.5 D را درج می کند.