تبریک به شرکت ما از طریق ISO9001: 2015 بین المللی استاندارد صدور گواهینامه استاندارد

شرکت ما با توجه به کیفیت اول، اصل اصل اعتبار برای انجام محصولات خوب است، و همچنین از مشتریان قدیمی و جدید برای حمایت قوی خود را متشکرم. امروزه شرکت ما آخرین استانداردهای صدور گواهینامه بین المللی ISO9001: 2015 را به تصویب رساند، ما محصولات و خدمات بهتر را برآورده می سازد تا نیازهای مشتریان را برآورده کنیم، تماس با مشتریان جدید و قدیمی خوش آمدید! ! ISO质量认证 英文.jpg