جشن قایق اژدها

جشنواره قایقرانی اژدها، که به عنوان جشنواره دوان یانگ شناخته می شود، روز مه و روز 5، جشنواره سنتی چینی است. قبل از جشنواره بهار و پاییز، جشن قایق اژدها جشنواره پیشگیری از بیماری ها و پیشگیری از بیماری همه گیر بود. بعدها، با توجه به جاه طلبی شاعر میهنی کو Yuan در این روز، آن را به یک جشنواره که در آن مردم چینی هان به احترام به قو یوآن و احساسات نجیب چینی را به یاد داشته باشید تبدیل شده است. سفارشی قایقرانی اژدها سفارشی است برای خوردن dumplings، نژاد قایق اژدها، نوشیدن شراب realgar، برگ آویزان، برگزیدن کیف پول و حلقه ابریشم رنگ ابریشم، و سپس به رفتار عمومی مردم تبدیل شده است.

246ccf60429ceb11c364f1570c4aa9c9_t0140ba5ea90294d655_副本.jpg