Ensat را وارد کنید از Delisert

  1. خودکشی درج

  2. بسیار مقاوم در برابر لرزش، می تواند بدون لرزش مقاومت در برابر ارتعاش!

  3. از اجزای گران از آسیب محافظت می کند

  4. گسترده ای از انواع سبک برای تقریبا هر برنامه مناسب است

درباره مواد

  1. زینت / کروم زرد / فولاد ضد زنگ / برنج

درباره نوع:

1.302 Self tappinginsert با شکاف برش.

2.307 / 308 درپوش خودکاری با سه برش برش.


یکی دیگر

محصول به عنوان نیاز مشتری! http://www.delicoil.com