تجربه عالی - نمایشگاه کانتون و نمایش سخت افزار بین المللی چین

این بار، Changling Metal فقط از دو نمایشگاه باز می گردد، بسیاری از دوستان قدیمی و جدید را ملاقات می کند، دوستی ابدی را دوست دارد !!!!!

نمایشگاه کانتون

AC490390EC98A373629807622BC80368.jpg

نمایش سخت افزار بین المللی چین

0DBF2633D1C8D61BF72F8E6F3F11FBD1.jpg