Fastener Expo شانگهای 2019

شرکت ما در نمایشگاه Fastener Expo شانگهای 2019 شرکت خواهد کرد. اکنون ما صمیمانه از مشتریان جدید و قدیمی دعوت می کنیم که از غرفه ما و مذاکره بازدید کنند.

منتظر بازدید شما هستیم و امیدواریم با شما همکاری کنیم.

Invitation_副本