روز پدر

روز پدر، به عنوان نام نشان می دهد، تعطیلات به خاطر پدر است. این در اوایل قرن بیستم آغاز شد و در ایالات متحده آغاز شد. در حال حاضر به طور گسترده در سراسر جهان پخش می شود و تاریخ تعطیلات بر اساس منطقه متفاوت است. تاریخ گسترده ترین روز سومین ماه ژوئن سال است. 52 کشور و منطقه در جهان وجود دارند که روز پدر را در این روز دارند. راه های مختلفی برای جشن گرفتن در جشنواره وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به هدیه، شام و فعالیت های خانوادگی است.

5811b5b35e7a4837ced36cc3380718c1_tooopen_sy_125798175521_副本.jpg