ویژگی های سیم پیچ موضوع

1. تقویت قدرت اتصال و بهبود شرایط اتصال. ورودی سیم پیچ در مواد کم مقاومت مانند آلومینیوم و منیزیم انتخاب شده است، می تواند از سیم کشویی جلوگیری کند، دندان های آسیب دیده را از بین ببرد، و عملکرد اتصال عالی برقرار شود.


2. مقاومت در برابر سایش. برای بخش هایی که اغلب حذف شده، عمر مفید این موضوع بسیار بهبود یافته است.


3. افزایش تعداد تحمل. مورد استفاده برای نیاز نیروی اتصال بدون افزایش قطر سوراخ پیچ.


4. جلوگیری از به طور خاص، استفاده از محصولات مانند نیاز به فضاپیما ضریب بالا بیمه.


5. تعمیر و نگهداری آسان. سوراخ سوراخ سوراخ آسیب دیده را در انتهای سیم پیچ نصب کنید و می توانید پس از تعمیر آن را ادامه دهید تا از شکستن قطعات کار جلوگیری شود.