برو برو برو! نمایشگاه کانتون در حال انتظار متلینگ متال است

براوو! چند روز بعد، Changling Metal در حال برگزاری نمایشگاه Canton Fair به گوانگژو می رود. ما در مورد این نمایشگاه بسیار هیجان زده هستیم، از دوستان و آشنایان قدیم و جدید استقبال می کنیم تا به آن شرکت کنند. ما معتقدیم این نمایشگاه فرصت جدیدی برای همه ما برای ارتباط با یکدیگر خواهد بود!

Invitation Letter--Canton Fair(1).jpg