مبارک ولنتاین چینی روز

روز ولنتاین چینی، همچنین به عنوان فستیوال هفتم هفتم، هفت یا هفت، شناخته شده در چین، جشنواره سنتی چینی در منطقه چینی و برخی از کشورهای آسیایی آسیا تحت تاثیر فرهنگ هان است. تقویم قمری قمری روز و شب در روز هفتم ماه هفتم ماه یا روز ششم ژوئیه، زنان در حیاط خلقت گریه می کنند. منشاء آن در پرستش طبیعت و زنان، پس از qiqiao، افسانه ای از گاو گاو بافی به ارمغان آورده است تا تبدیل به نماد جشنواره عشق شود. در تاریخ 20 می 2006، جشنواره روز ولنتاین چینی توسط شورای ایالتی جمهوری خلق چین در فهرست اول فهرست میراث فرهنگی نامشهود ملی ثبت شده است و اکنون به عنوان "روز ولنتاین چینی" شناخته می شود.

Xin Xiang Changling شرکت محصولات فلزی، با احترام مشتریان چینی و خارجی روز ولنتاین شاد!


620Q1H355GD1_6224426_093043666181_2.jpg