چطوری با مشکل مواجه شدیم؟

Changling Metal متخصص در تولید ورق نخ و البته ما در برخورد با مسائل مربوطه مشغول به کار هستیم. در حال حاضر، درج سیم پیچ قطعات معمولی ماشین آلات است، به طور کلی، قبل از نصب، نیاز به تمرین، شیر، نصب و شکستن تنگ، که در آن ضربه زدن کلید گام است، در حال حاضر اجازه دهید ما کارخانه را به شما توصیه می کنیم که مشکل را در ضربه زدن کنترل کنید.


a اگر مشکل شیر و تقلبی بی نظیر باشد، یک شیر را تغییر دهید که با بدن پایه همخوانی دارد.

ب اگر سوراخ پایین انحراف یابد، این سوراخ را از بین ببرید.

ج اگر مته برای سوراخ پایین خیلی کوچک است، یک همسان را تغییر دهید.

د اگر حفاری برای حفاری به سختی از بین برود، یکی از آنها را تغییر دهید.

e اگر شیر خیلی بد است، آن را با اندازه گیری پلاگین مطابقت آزمایش کنید، اگر اندازه گیت کار نکند، یک شیر جدید را تغییر دهید.

پلاگین سنج

مته

ضربه زدن