چگونه می توان یک موضوع را با کیفیت بالاتر انتخاب کرد؟

در اینجا ما برخی از توصیه ها را به شما آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از کیفیت بالاتر می توانید درج رشته ای را انتخاب کنید.

درج Threading برای محافظت از موضوع رنگ فلزی، در دسترس برای لینک اتصال ایجاد شده است. ورودی سیم پیچ به طور گسترده ای در هوا فضا، حمل و نقل، دفاع ملی، خودرو و سایر صنایع استفاده می شود. با استفاده از پیچ پیچیده تر می شود، مهم تر این است که چگونه کویل بهتر را انتخاب کنید.


عوامل به شرح زیر است:

a هنگامی که مقاومت برشی بستر بین دو مقدار عددی در همان سطح است، مقدار کم را انتخاب کنید.

b اطمینان حاصل کنید که اندازه ورودی سیم پیچ مطابق با استاندارد است.

c در استفاده واقعی، لازم است توجه به استحکام کششی واقعی پیچ، استحکام کششی کم، به ویژه، ارزش محدود خواهد شد بسیار بالاتر از مقدار مشخص شده است.

free-running-43.jpg