اگر زمستان می آید، می تواند بهار را دور از چشم بگذارد؟

آغاز زمستان که یکی از بیست و چهار منظومه خورشیدی در چین است و یکی از جشنواره های سنتی هان است، که معمولا در روزهای هفتم و هشتم نوامبر، یعنی 225 درجه جغرافیایی آسمانی خورشید است.

پس از این روز، زمان روز کمتر خواهد شد و ارتفاع خورشید پایین خواهد بود. در طول این دوره از زمان، مردم ملیت هان این روز را به عنوان آغاز زمستان در نظر می گیرند و به غذای مغذی نیاز دارند تا از طریق زمستان شدیدی به زمین برسند.

شخصیت چینی "立" به معنای استقرار یا آغاز است. و شخصیت "冬" به معنای پایان است که به معنی نگهداری برداشت است. در چین، این روز آغاز زمستان است.

پس از آغاز زمستان، خیلی خشکتر و سردتر خواهد بود.

خوش آمدید، Changling Metal هشدار می دهد همه برای مراقبت از خود شما!

11.jpg

22.jpg