ملاحظات نصب و راه اندازی برای درج انتگرال خود

1. با توجه به مواد مختلف پردازش، به مشخصات اندازه سوراخ حفاری برای

ماشینکاری هنگامی که سختی مواد مربوطه بالا است، لطفا کمی افزایش دهید

سوراخ پایین در محدوده حفاری.

2. با پایان دوره خاصی، چگونگی نصب یک ابزار عمودی برای ابزارهای جلویی است

و اتصالات کاری اضافی. هنگامی که شما دانلود (1 ~ 2 فیلد)، مطمئن شوید که سوراخ

کج شده است ابزار را پیچ نزنید و استفاده مجدد را تنظیم کنید. هنگامی که شما وارد 1/3 تا 1/2 می شوید، نمی رویم.

علاوه بر این، ابزار معکوس یا خرابی محصول وجود ندارد.

3. آستین سوپاپ خود را پس از مونتاژ سطح بخار باید حداقل از 1 میلیمتر پایین تر باشد .