روز کارگر بین المللی

روز کارگر بین المللی نیز روز کاری بین المللی یا روز مهمی نامیده می شود و نزدیک است.

برای چه برنامه ای دارید؟

علاوه بر این، ما برای شما آرزوی تعطیلات شاد را در پیش است.