گرما کمتر

گرمای کمتر قرن یازدهم خورشید 24 درجه خورشیدی است و همچنین پایان ماه خشک و آغاز غیرمنتظره است. تقویم گرگوری ها هر 7 الی 8 ژوئیه است هر سال که آفتاب به 105 درجه می رسد YellowRiver گرمای کم است. تابستان به معنی گرم، گرمای کوچک است کوچک است، نه خیلی گرم است. این بدان معنی است که آب و هوا گرم می شود، اما هنوز به گرم ترین نیست، و اکثر کشور اساسا در خط است. محصولات کشور وارد دوره ای از رشد شدید شده اند و نیاز به تقویت مدیریت میدان دارند.

t01cba7197839349943.jpg