عمده گرما

عمده گرما، و یا دا شو در چینی، 12th از 24 منظومه خورشیدی در تقویم قمری چینی، نشان می دهد نیم سال گذشته است. این در 23 جولای سال جاری آغاز می شود. در طول Major Heat، اکثر بخش های چین وارد گرمترین فصل سال می شوند.

大暑 (1).png