جلسه در Cihs ابزار در ShangHai

ما به شما یک بزرگترین تعجب در نصب درج موضوع را نشان می دهد؛

این تنها و پیشرفته ترین دستگاه CNC نصب ماشین است؛

امیدوارم که به آن علاقه مند شوید و با نتایج مثبت نمایشگاه!