ترتیب تعطیلات جشنواره اواسط پاییز

تعطیلات جشنواره میانه پاییز شرکت ما 13 سپتامبر - 15 سپتامبر است و ما کار عادی را در 16 سپتامبر از سر خواهیم گرفت. امیدوارم که اکثر مشتریان بدانند ، و در اینجا برای شما یک جشنواره شاد میانه پاییز آرزو می کنم.

timg (2)