محصول جدید

  Changling Metal محصولات جدیدی را صادر می کند - کیت، محصول سوم که در اینجا صحبت می کنیم، هیچ موضوعی است که در آن کیت تعمیر نخ وجود دارد که مشابه کیت تعمیر معمولی است، تفاوت اصلی این است که هیچ انشعابی وجود ندارد زیرا لازم نیست برای استفاده از آن