اطلاع

اطلاع:


از آنجا که جشنواره بهار نزدیک است، برآورد شده است که از ژانویه 5، Changling Metal متوقف خواهد شد ارسال کالا، و ما بعد از تعطیلات بتنی را بعدا اعلام خواهیم کرد، امیدواریم همه مشتریان بتوانند این پیام را دریافت و سفارش شما را به درستی تنظیم کنند.

DELISERT标志QQ头像.jpg