اطلاع

تعطیلات جشنواره قایقرانی Changling Metal در سال 2018 از 17 ژوئن تا 18 ژوئن به مدت دو روز است.

همه شما در جشنواره اژدها قایق HPO شما سلامت خوبی دارند!