شروع پاییز

شروع پاییز، ششمین دوره خورشیدی سال، در 7 اوت امسال آغاز می شود

موارد زیر در مورد شروع پاییز باید بدانید:

● "ببر پاییز": دوره روزهای گرم پس از شروع پاییز "ببر پاییز" نامیده می شود.

● در پاییز: اگر وزن خود را در طول تابستان کاهش دهید، باید از ابتدای پاییز با خوردن انواع غذاهای خوشمزه، به ویژه گوشت، از آن استفاده کنید.

● جمع آوری محصولات: گفته می شود: "اگر در روز آغاز پاییز باران برود، انتظار می رود برداشت خوب باشد".

立秋.png