روز شکرگزاری

روز شکرگزاری جشنواره خانواده شاد با مردم با شور و شوق زیادی در مکان هایی مانند ایالات متحده آمریکا و کانادا و کشورهای دیگر نیز جشن گرفته می شود. در واقع، جشنواره روز شکرگزاری است روز بزرگداشت جشن برگزار شده توسط زائر استعمارگران و همچنین اعضای مردم Wampanoag پلیموث در سال 1621. در این روز شکر گزاری مردم جشن جشنواره ابراز قدردانی از thankfulness به خدا نعمت خود را و پرداخت آنها با تشکر از عزیزان برای آنها بسیار زیاد عشق & پشتیبانی در زندگی خود. و بیشترین جدایی و همچنین به یاد ماندنی بخشی از جشن روز شکرگزاری با خانواده و آنهایی که feasting...tailess insert