مزایای استفاده از بی نهایت

نصب و راه اندازی راحت: بدون درز از بزرگترین مزایای این است که نصب شده بر روی پدانکل کادو نصب نیست، نصب جهت می تواند نصب دو طرفه است. نصب بدون درز نصب سریع تر از سیم معمولی سیم مچ پا را نصب کنید. درج بدون درز می تواند کارایی تولید را بهبود بخشد.


微信图片_20181116140108_副本