محدوده کاربرد کلید درج قفل

پیچ و مهره های بلند در شروع یک پیچ برای استفاده در زمینه هوافضا است، بنابراین کیفیت، گشتاور و ... به جنبه های مختلف نیازهای خوبی دارند، این تقاضا است که باعث می شود تولید در حال حاضر پیچ و مهره را قادر به در کشش و پیچش نشان می دهد عملکرد بسیار خوب

با توسعه اقتصاد، محدوده استفاده از آستین پیچ نیز گسترش یافته است، و به طور گسترده ای در زمینه های مختلف از جمله هواپیما، ابزار، برق، فیبر شیمیایی، هیدرولیک و غیره استفاده می شود.

keyserts