مقدمه ای کوتاه از روز جهانی کودکان

روز جهانی کودکان، که روز به روز نیز شناخته می شود، جشنواره ای است که حق زندگی، مراقبت های بهداشتی و آموزشی برای کودکان در همه کشورهای جهان را تضمین می کند، زندگی کودکان را بهبود می بخشد و برای مبارزه با مسمومیت و کشتن کودکان است. در کنفرانس بین المللی رفاه کودکان که در سال 1925 در ژنو سوئیس برگزار شد، انجمن بین المللی تقویت شادی کودکان، مفهوم "روز کودک" را برای اولین بار معرفی کرد و از همه کشورها خواست تا روز کودک خود را تنظیم کنند. این ابتکار توسط بسیاری از کشورهای جهان تایید شده است. اکثر کشورها معمولا هر ماه اول ژوئن برنامه ریزی می شوند، بنابراین روز کودکان اغلب روز بین المللی کودکان نامیده می شود.

1feba81839d00419d5b004bf7d7d2254_01646e556be58b0000004383fb5d9c.jpg@2o.jpg