اولین بارش برف

امروز روز بارانی است و این اولین بارش برف در این زمستان است، به طوری دوست داشتنی لکه های برف!

شادترین چیز در روز برفی خوردن ظرف گرم است :)

به خانه های برفی پوشان از دفتر نگاه کنید.