اصل قفل کردن قفل درج رشته

درج خود قفل نوعی نوع بوش نوع جدیدی است که بر اساس درج رشته ای آزاد اجرا می شود که حاوی یک یا دو کوپل پنتاگون یا شش ضلعی در ناحیه میانی است، زمانی که پیچ به سطح میانی می رسد، بالای پیچ ها لمس می شود کوپلینگ قفل در حال حاضر با ابزار نصب برای تکمیل نصب، بتن ریزی نسبت به قطعات معمولی قفل با قدرت بالاتر است و می توان آن را اغلب حذف کرد.

هنگامی که پیچ به سیم پیچ قفل شده خود متصل است، قبل از دست زدن به سیم پیچ قفل کردن، پس از آن که سیم پیچ چند ضلعی را که باید گسترش داده شده و تبدیل شود، آسان می شود، در همان زمان، پیچ باید نیاز به غلبه بر اصطکاک از قفل کویل این اصطکاک بعد از اتمام نصب، به ثبات ثبات منجر خواهد شد، که جایگزین روش های قفل دیگر خواهد شد