نازک سرد

طول جغرافیایی در ماه ژانویه پنجم یا ششم سالانه به دوصد و هشتاد و پنج درجه می رسد، در حالی که این روزها در چارچوب بیست و چهار درجه خورشید خورشید، سردرگمی نامیده می شود، که تغییرات آب و هوا و دما را همانند دیگر شرایط خورشیدی نشان می دهد به عنوان، گرمایش عالی، گرمای کم، گرمای زیاد و محدودیت گرما.

کمی خنکی به این معنی است که در بسیاری از مناطق در چین بسیار سرد بوده است و سرد سرد و سرد بسیار سرد است، زمانی که نازک شدن سرد، سردتر و سردتر می شود، یعنی سردترین روز از زمستان، رفتن بر روی یخ هنگامی که بیرون رفتن.

زمستان می آید، لطفا از خودتان مراقبت کنید.

11.jpg

223.jpg