نقش خاص سیم پیچ موضوع

1. افزایش قدرت اتصال:

مدل ابزار می تواند برای مواد مانند آلومینیوم و منیزیم مانند ماده آلیاژ کم مقاومت، چوب، پلاستیک، لاستیک و غیره استفاده شود که به راحتی قابل تغییر و مواد کم مقاومت است و از پدیده سیم کشویی جلوگیری می کند ابریشم و دندان های نادرست.

2. افزایش سطح استرس:

مدل ابزار می تواند برای قطعات بدن نازک مورد استفاده قرار گیرد که نیاز به اتصال قوی دارند و می تواند قطر سوراخ پیچ را افزایش دهد.

وضعیت اتصال 3.Improved:

می توان برای اتصال و اتصال باکلیت، سرامیک، شیشه و دیگر مواد شکننده سخت شکننده استفاده کرد. به طور موثر جلوگیری از تقسیم بندی.

مقاومت 4.Wear:

می تواند برای پیچ اغلب جداسازی قطعات و نصب و اغلب چرخش، طول عمر آن را افزایش می دهد.

گره 5:

می تواند در مواد شیمیایی، هواپیما، تجهیزات نظامی، مانند موارد مورد نیاز فاکتورهای ایمنی بالا مورد استفاده قرار گیرد.

6.Anti سست کردن:

می تواند در زمینه هوا فضا، هواپیما، تجهیزات نظامی مانند موارد مورد نیاز فاکتورهای ایمنی بالا مورد استفاده قرار گیرد.

7. لرزه نگاری:

مدل ابزار می تواند برای ابزار و متر، تجهیزات برق با ارزش دقیق استفاده شود.

8. برای نگهداری استفاده می شود:

به عنوان مثال ساده، مانند موتور دیزل، قطعات نساجی، انواع قطعات آلومینیومی، ابزار تراش، مانند یک سوراخ پیچیده به علت آسیب، از بین می رود، تا زمانی که باز شدن، نصب آستین پیچ، ضایعات که پشت به زندگی

16.jpg